سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی


ب مثل بصیرت...میم مثل مطهری

 

به نام خدا

من می خواهم در آینده شهید بشوم. چون...

معلم که تعجب کرده بود،پرید وسط حرف مهدی و

گفت: «ببین مهدی جان! موضوع انشاء این بود که در آینده می خواهید چه کاره بشین. باید در مورد یه شغل یا یه کار توضیح می دادی.

مثلاً، پدر خودت چه کاره ست؟


آقا اجازه! شهید شده...نوشته شده در دوشنبه 92 مهر 8ساعت ساعت 4:12 عصر توسط سیدخدا| نظر بدهید

مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Night Skin
من می خواهم در آینده شهید بشوم. چون... - ب مثل بصیرت...میم مثل مطهری


ب مثل بصیرت...میم مثل مطهریادامه مطلب
نوشته شده در جمعه 99 آذر 14ساعت ساعت 2:33 صبح توسط | نظرنظر بدهید
طبقه بندی:  

مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Night Skin
pb:ItemCount/pb:ItemCount/ pluginspage=