سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران


ب مثل بصیرت...میم مثل مطهری

گاهـــــی شهـــــید شـدن آسـانتـر از زنـده مانـدن است!
این نکـته را اهـل " معـــــنا" و "حکمـــــت" و "دقـــــت"، خـــــوب درک میـکنند...
گاهـی زنــــــــــده مانـدن و زیـــــستن و تـــــلاش کـردن در یـــــک محیـط، بمـراتب مشکــــــــــلتر از کشـــــته شـدن و شهــــــــــید شــــــــــدن و به لــــقای خدا پیـــــوستـن است...

امـام حســــــــــن علیـه الســـــلام ایـن مشـــــکل را انتـــــخاب کـرد.

امام خامنه ای 75/03/20نوشته شده در یکشنبه 93 تیر 22ساعت ساعت 4:21 عصر توسط سیدخدا| نظر

مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Night Skin
گاهـــــی شهـــــید شـدن آسـانتـر از زنـده مانـدن است! - ب مثل بصیرت...میم مثل مطهری


ب مثل بصیرت...میم مثل مطهریادامه مطلب
نوشته شده در پنج شنبه 99 آبان 8ساعت ساعت 11:15 عصر توسط | نظرنظر بدهید
طبقه بندی:  

مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Night Skin
pb:ItemCount/pb:ItemCount/ pluginspage=